• Објекат "НАША РАДОСТ"

  • Маскембал 2013.год

  • Објекат "ДУГА"

  • Објекат "СРЦЕ"

  • Објекат "МАСЛАЧАК"

  • Колектив 2014.год

  • Маскембал 2013.год

 

Објекат „ Наша радост“ налази се у центру град у улуици Санџачких бригада 9.

Изграђен је 1982. године. Капацитет објекта је 6 радних соба у којима борави око 166 деце.

 

Objekat-nasa-radost

 

 

Објекат „ Маслачак“ се налази у индустријској зони Коловрат. Изграђен је 1979. године и наменски је рађен за обухват деце индустријског насеља. Његов капацитет је 7 радних соба у којима борави око 140 деце.

 

Objekat-maslacak

 

Објекат „ Срце“ се налази у Бродареву месту удаљеном од Пријепоља 25 км. То је задњи изграђен објекат у саставу Предшколске установе. Са радом је почео 1987.године. Располаже са 4 радне собе у којима борави око 90 деце.    

 

Objekat-srce

 

Објекат „ Дуга“ је симбол предшколства у Пријепоњском крају. Почео је са радом давне 1968. године. Налази се на левој обали Лима у Ћирковој улици. У свом саставу има 6 радних соба у којима борави око 156 деце.

 

Objekat-duga

 
Основна делатност предшколске установе „ Миша Цвијовић“ је васпитање, образовање, нега, исхрана, превентивна здравствена и социјална заштита деце узраста од 1 до 6,5 година.
У зависности од узрасних карактеристика деце и ослањајући се на Опште основе предшколског програма, васпитно-образовни рад се одвија према моделима „ А“ и „ Б“, који се могу комбиновати и организовати у три међусобно повезане целине:
     1.Програм неге и васпитног рада са децом од једне до три године,
     2.Програм васпитања и образовања деце узраста од три године до
         укључења у програм припреме за школу, и
   3.Припремни предшколски програм, као и различити   посебни   програми
Први облици предшколског рада нису били организовани у самосталној установи, већ као саставни део већ постојећег ђачког интерната, па су, и директор и органи управљања, били заједнички за оба облика рада. Из документације предшколске установе може се закључити да су припреме за почетак рада са предшколском децом брижљиво обављене. Извршена је неопходна адаптација спрата ђачког интерната и вртић је почео са радом 01.10.1968. године.Крајем октобра 1968. године било је пријављено 40 деце и формиране су две групе, од 3-5 и од 5-7 година. Са децом су радиле једна неговатељица и једна васпитачица са учитељском школом. Радно време је било од 6-15 часова. Рад са децом је полако стицао потребну афирмацију и број деце је почео да расте, тако да се већ размишљало о новом објекту у Коловрату с обзиром да је то индустријско насеље.
У јуну 1970. године дотадашњи ђачки интернат добио је нови назив: Дечји дом „ Миша Цвијовић“. Име му је дато у знак поштовања и сећања на младу скојевку и партизанског борца Мишу Цвијовић рођену у Пријепољу 1919. године. Живот је изгубила у борбама у Котор Вароши у Босни 1942. године.
Повећан интерес за вртић нарочито је био изражен у индустријском насељу Коловрат и тако је 1979. године отпочео да ради нови објекат.
Повећан интерес за смештајем деце у вртићу учинио је да постојеће групе постану преоптерећене бројем деце што је био сигнал да се мора градити још један објекат у граду. На реализацију се није дуго чекало и 1982. године изграђен још један објекат у центру града. На почетку 1982. године вртић је имао 38 запослених радника.
Са зградом бившег ђачког интернета и изградњом објекта у граду и у Коловрату задовољене су биле потребе општине за збрињавањем деце предшколског узраста. Од већих насеља у нашој општини, где није организован рад са предшколском децом, остало је само Бродарево, али је и ту 1987. године изграђен нов и савремен објекат.
Изградњом објекта у Бродареву, завршена је градња простора за потребе предшколског рада у општини Пријепоље.
Сви објекти предшколске установе су архитектонски лепо пројектовани, функционални, грађени према важећим нормативима и задовољавају све захтеве за боравак деце у њима.
У складу са законом о промени назива установа, 11.07.2011. Дечји вртић „ Миша Цвијовић“ прелази у Предшколску установу „ Миша Цвијовић“ Пријепље.
Предшколска установа „ Миша Цвијовић“ у 2014. години има 71 запосленог , 35 васпитних група и око 700 уписане деце у објектима установе и основним школама наше општине.
Називи објеката:
Објекат „ Наша радост“ у центру града има 7 група и 166 деце.
Објекат „ Дуга“ у грду располаже са 7 група и 183 деце.
Објекат „ Маслачак“ у Коловрату има 7 група и 142 деце.
Објекат „ Срце“ у Бродареву има 4 групе и 76 деце.
У припремним предшколским групама у основним школама уписано је 333  предшколаца.

Радно време

Радним даном од 07-17h

Викендом вртић не ради.

Адреса

Улица Санџачких бригада бр.9

31300 Пријепоље

Контакт

Централа тел. 033/713-951

Директор тел. 033/715-799