• Објекат "НАША РАДОСТ"

  • Маскембал 2013.год

  • Објекат "ДУГА"

  • Објекат "СРЦЕ"

  • Објекат "МАСЛАЧАК"

  • Колектив 2014.год

  • Маскембал 2013.год

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

Информације о упису детета у Предшколску установу „ Миша Цвијовић“ можете добити у служби рачуноводства на телефон 033/ 713-951.

Предшколска установа у августу месецу за текућу школску годину врши упис деце по молбама родитеља и тада се деца распоређују по узрастима у васпитне групе и јаслице у зависности за који су се родитељи објекат определили.

Родитељи чија ће деца похађати припремни предшколски програм по добијању позива на кућну адресу , децу уписују у месецу мају и том приликом доносе извод из матичне књиге рођених и потврду од доктора- педијатра да је дете здраво.

За упис детета потребно је да донесете следећа документа:

  • Захтев родитеља за упис
  • Попуњен упитник за родитеље
  • Потврда лекара- педијатра да је дете здраво
  • Извод из матичне књиге рођених за дете

Када се дете прими у Предшколску установу „ Миша Цвијовић“ родитељ потписује Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе.

СРЕЋНО,

Радно време

Радним даном од 07-17h

Викендом вртић не ради.

Адреса

Улица Санџачких бригада бр.9

31300 Пријепоље

Контакт

Централа тел. 033/713-951

Директор тел. 033/715-799