• Објекат "НАША РАДОСТ"

  • Маскембал 2013.год

  • Објекат "ДУГА"

  • Објекат "СРЦЕ"

  • Објекат "МАСЛАЧАК"

  • Колектив 2014.год

  • Маскембал 2013.год

 

   

Предшколска установа „ Миша Цвијовић“ има укупно 73 запослених на неодређено време, следеће квалификационе структуре:

     

Назив радног места

Број запослених

                           Стручна спрема

II

III

IV

VI

VII

Директор

1

       

1

Шеф рачуноводства

1

       

1

Секретар

1

       

1

Гл.васпитач установе

1

       

1

Васпитач

34

     

28

6

Мед. сестра-васпитач

9

   

8

1

 

Гл. Мед.сестра

1

   

1

   

Благајник

1

   

1

   

Адм.радник

1

   

1

   

Кувар

5

 

4

1

   

Домар

1

 

1

     

Сервирка

3

3

       

Економ

1

   

1

   

Ложач

3

 

3

     

Чистачица

9

9

       

Вешерка

1

1

       

 

 

Радно време

Радним даном од 07-17h

Викендом вртић не ради.

Адреса

Улица Санџачких бригада бр.9

31300 Пријепоље

Контакт

Централа тел. 033/713-951

Директор тел. 033/715-799