• Објекат "НАША РАДОСТ"

  • Маскембал 2013.год

  • Објекат "ДУГА"

  • Објекат "СРЦЕ"

  • Објекат "МАСЛАЧАК"

  • Колектив 2014.год

  • Маскембал 2013.год

 РАДНО ВРЕМЕ:

Управа : 08:00-15:00h
Служба за правне и опште послове : 08:00-15:00h
Служба за рачуноводствено финансијске послове : 08:00-15:00h
Вртићи : 06:00-17:00h
Стручна служба : 08:00-15:00h
Техничко одржавање : 08:00-15:00h
 


KОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

Директор, тел/факс: 033/715-799
Секретар, тел: 033/713-951
Рачуноводство, тел:033/713-951
Објекат "Наша радост"  тел:033/713-951
Објекат "Дуга"  тел: 033/711-702
Објекат "Маслачак"  тел: 033/781-959
Објекат "Срце"  тел: 033/777-099

Радно време

Радним даном од 07-17h

Викендом вртић не ради.

Адреса

Улица Санџачких бригада бр.9

31300 Пријепоље

Контакт

Централа тел. 033/713-951

Директор тел. 033/715-799